Prihlasovanie na skúšky

Odborná skúška pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti

V prípade záujmu o absolvovanie odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti alebo odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti je potrebné prihlásiť sa na termín vyhlásený organizátorom. Pri prihlasovaní sa postupuje v zmysle pokynov príslušného organizátora.

Termíny odborných skúšok a pokyny pre prihlásenie sa nachádzajú na internetových stránkach jednotlivých organizátorov.

Odborná skúška pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti - s certifikátom

Organizátorom odbornej skúšky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti - skúška potrebná pre finančných poradcov - je Národná banka Slovenska.

V prípade záujmu o absolvovanie odbornej skúšky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti (s certifikátom) vyplňte prosím predbežnú prihlášku.

Národná banka Slovenska vyhlási termín konania odbornej skúšky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti (s certifikátom) s ohľadom na počet záujemcov o vykonanie skúšky, a to najneskôr 10 kalendárnych dní pred jej konaním.

Pri vyhlásení konkrétneho termínu bude predbežne prihláseným záujemcom tento termín oznámený spolu s výzvou na uhradenie poplatku. Záväznou sa prihláška stáva po uhradení poplatku za vykonanie skúšky.
Záväzne prihlásené osoby následne obdržia oficiálnu pozvánku.

Na vyhlásené termíny sa môžu prihlásiť aj záujemcovia o vykonanie skúšky, ktorí neposlali predbežnú prihlášku.

Miesto konania odbornej skúšky s certifikátom: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava.
U informátora je potrebné sa hlásiť na sekretariát odboru regulácie.