Poplatky za vykonanie odbornej skúšky

Odborné skúšky pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti organizujú právnické osoby poverené Národnou bankou Slovenska. Poplatok za vykonanie týchto skúšok je potrebné uhradiť na číslo účtu toho organizátora skúšky, u ktorého budete skúšku vykonávať.

Odborné skúšky s certifikátom organizuje Národná banka Slovenska a poplatok za jej vykonanie sa uhrádza na účet NBS.

Ak máte záujem vykonať skúšku vo viacerých sektoroch naraz, poplatok sa platí vo výške násobku príslušnej sumy za vykonanie skúšky a počtu sektorov.

Výška poplatkov

Druh skúšky a stupeň odbornej spôsobilostiVýška poplatkuŠpecifický symbolVariabilný symbolČíslo účtu / kód bankyIBAN
odborná skúška pre:stredný stupeň30 eur za každý sektorviď www príslušného organizátora skúšky
vyšší stupeň30 eur za každý sektorviď www príslušného organizátora skúšky
odborná skúška s certifikátom:písomná časť + ústna časť90 eur za každý sektor5304rodné číslo2516 / 0720SK8707200000000000002516
opakovanie ústnej časti60 eur za každý sektor5305rodné číslo2516 / 0720SK8707200000000000002516

Výška poplatkov za vykonanie skúšky je ustanovená opatrením NBS.