Poplatky za vykonanie odbornej skúšky

Odborné skúšky pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti organizujú právnické osoby poverené Národnou bankou Slovenska. Poplatok za vykonanie týchto odborných skúšok je potrebné uhradiť na číslo účtu toho organizátora odbornej skúšky, u ktorého bude uchádzač odbornú skúšku vykonávať.

Odborné skúšky s certifikátom organizuje Národná banka Slovenska a poplatok za jej vykonanie sa uhrádza na účet NBS.

Ak má uchádzač záujem vykonať odbornú skúšku vo viacerých sektoroch naraz, poplatok sa platí vo výške násobku príslušnej sumy za vykonanie skúšky a počtu sektorov.

Výška poplatkov

Druh skúšky a stupeň odbornej spôsobilostiVýška poplatkuŠpecifický symbolVariabilný symbolČíslo účtu / kód bankyIBAN
odborná skúška pre:stredný stupeň50 eur za každý sektorviď www príslušného organizátora skúšky
vyšší stupeň50 eur za každý sektorviď www príslušného organizátora skúšky
odborná skúška s certifikátom:písomná časť + ústna časť90 eur za každý sektor5304rodné číslo2516 / 0720SK8707200000000000002516
opakovanie ústnej časti60 eur za každý sektor5305rodné číslo2516 / 0720SK8707200000000000002516

Výška poplatkov za vykonanie skúšky je ustanovená opatrením NBS.