Skúšobné organizácie

Pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti poverila Národná banka Slovenska skúšobné organizácie zabezpečovaním odborných skúšok:

Stredný stupeň odbornej spôsobilosti

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov
Pribinova 4, Eurovea Central 1, 811 09 Bratislava
IČO: 37926152
http://www.afisp.sk

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
Čajakova 18, 811 05 Bratislava
IČO: 31751741
http://www.aocp.sk

Inštitút bankového vzdelávania NBS
Imricha Karvaša 6851/1, 81107 Bratislava
http://www.ibv-nbs.sk

Slovenská asociácia poisťovní
Drieňová 34, 820 09 Bratislava
IČO: 17054303
http://www.slaspo.sk

Slovenská banková asociácia
Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
IČO: 30813182
http://www.sbaonline.sk

Vyšší stupeň odbornej spôsobilosti

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov
Pribinova 4, Eurovea Central 1, 811 09 Bratislava
IČO: 37926152
http://www.afisp.sk

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
Čajakova 18, 811 05 Bratislava
IČO: 31751741
http://www.aocp.sk

Inštitút bankového vzdelávania NBS
Imricha Karvaša 6851/1, 81107 Bratislava
http://www.ibv-nbs.sk

Slovenská asociácia poisťovní
Drieňová 34, 820 09 Bratislava
IČO: 17054303
http://www.slaspo.sk

Slovenská banková asociácia
Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
IČO: 30813182
http://www.sbaonline.sk

Pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti (s certifikátom) zabezpečuje odborné skúšky Národná banka Slovenska.

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
http://regfap.nbs.sk/skusky/