Odborné skúšky zabezpečujú

 • pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti:

  Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov
  Pribinova 4, Eurovea Central 1, 811 09 Bratislava
  IČO: 37926152
  http://www.afisp.sk

  Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
  Čajakova 25, 811 05 Bratislava
  IČO: 31751741
  http://www.aocp.sk

  Inštitút bankového vzdelávania NBS
  Tomášikova 28/a, 820 09 Bratislava 29
  http://www.ibv-nbs.sk

  Slovenská asociácia poisťovní
  Drieňová 34, 820 09 Bratislava
  IČO: 17054303
  http://www.slaspo.sk

  Slovenská banková asociácia
  Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
  IČO: 30813182
  http://www.sbaonline.sk

 • pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti:

  Inštitút bankového vzdelávania NBS
  Tomášikova 28/a, 820 09 Bratislava 29
  http://www.ibv-nbs.sk

 • pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti:

  Národná banka Slovenska
  Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
  http://regfap.nbs.sk/skusky/