Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
22.09.201913:30strednýVysoké TatryAFISP
23.09.201910:00vyššíBratislavaIBV
23.09.201910:00strednýBratislavaAOCP
24.09.201909:00strednýKošiceSBA
24.09.201909:30strednýBratislavaSLASPO
24.09.201909:50strednýKošiceSBA
24.09.201910:40strednýKošiceSBA
24.09.201911:30strednýKošiceSBA
24.09.201913:00strednýKošiceSBA
24.09.201913:50strednýKošiceSBA
24.09.201914:40strednýKošiceSBA
24.09.201915:00strednýBanská BystricaAOCP
24.09.201915:20strednýKošiceSBA
25.09.201910:00strednýBratislavaAFISP
25.09.201910:00strednýBratislavaAOCP
25.09.201910:50strednýBratislavaAFISP
25.09.201911:40strednýBratislavaAFISP
25.09.201912:30strednýBratislavaAFISP
25.09.201913:20strednýBratislavaAFISP
25.09.201914:10strednýBratislavaAFISP
26.09.201909:00strednýBratislavaSBA
26.09.201909:00strednýPopradAFISP
    1 / 17   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní