Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
15.04.202009:00strednýZvolenAFISP
15.04.202009:50strednýZvolenAFISP
15.04.202010:00strednýBratislavaAOCP
15.04.202010:00strednýBratislavaAFISP
15.04.202010:40strednýZvolenAFISP
15.04.202010:50strednýBratislavaAFISP
15.04.202011:30strednýZvolenAFISP
15.04.202011:40strednýBratislavaAFISP
15.04.202012:30strednýBratislavaAFISP
15.04.202013:10strednýZvolenAFISP
15.04.202013:20strednýBratislavaAFISP
15.04.202014:00strednýZvolenAFISP
15.04.202014:10strednýBratislavaAFISP
15.04.202014:50strednýZvolenAFISP
16.04.202009:00strednýKošiceAFISP
16.04.202009:00strednýTrnavaSBA
16.04.202009:50strednýKošiceAFISP
16.04.202009:50strednýTrnavaSBA
16.04.202010:40strednýKošiceAFISP
16.04.202010:40strednýTrnavaSBA
16.04.202011:30strednýKošiceAFISP
16.04.202011:30strednýTrnavaSBA
    1 / 9   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní