Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
26.09.201610:00strednýBratislavaAOCP
27.09.201609:10strednýBratislavaSBA
27.09.201609:30strednýPrievidzaAFISP
27.09.201610:00strednýBratislavaSBA
27.09.201610:00strednýBratislavaAOCP
27.09.201610:15strednýPrievidzaAFISP
27.09.201610:50strednýBratislavaSBA
27.09.201611:00strednýPrievidzaAFISP
27.09.201611:40strednýBratislavaSBA
27.09.201611:45strednýPrievidzaAFISP
27.09.201612:30strednýPrievidzaAFISP
27.09.201613:10strednýBratislavaSBA
27.09.201613:15strednýPrievidzaAFISP
27.09.201614:00strednýBratislavaSBA
27.09.201614:50strednýBratislavaSBA
27.09.201615:40strednýBratislavaSBA
28.09.201610:00strednýBratislavaAFISP
28.09.201610:00strednýBratislavaAOCP
28.09.201610:00strednýTrenčínSBA
28.09.201610:50strednýBratislavaAFISP
28.09.201610:50strednýTrenčínSBA
28.09.201611:00strednýŽilinaAFISP
    1 / 15   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní