Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
23.02.202409:00strednýDištančná formaSBA
23.02.202409:00vyššíDištančná formaSBA
23.02.202409:00strednýDištančná formaAOCP
23.02.202409:00vyššíDištančná formaAOCP
23.02.202409:00vyššíDištančná metódaAFISP
23.02.202409:00strednýDištančná metódaAFISP
23.02.202409:00strednýŽilinaAFISP
23.02.202409:30strednýDištančná formaSBA
23.02.202409:30vyššíDištančná formaSBA
23.02.202409:30strednýŽilinaAFISP
23.02.202410:00strednýDištančná formaSBA
23.02.202410:00vyššíDištančná formaSBA
23.02.202410:00strednýDištančná formaAOCP
23.02.202410:00vyššíDištančná formaAOCP
23.02.202410:00vyššíDištančná metódaAFISP
23.02.202410:00strednýDištančná metódaAFISP
23.02.202410:00vyššíŽilinaAFISP
23.02.202410:00vyššíŽilinaAFISP
23.02.202410:00vyššíŽilinaAFISP
23.02.202410:00vyššíŽilinaAFISP
23.02.202410:00vyššíŽilinaAFISP
23.02.202410:00vyššíŽilinaAFISP
    1 / 128   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní