Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
02.06.202311:30strednýDištančná formaSBA
02.06.202311:30strednýNitraSBA
02.06.202311:30strednýPrešovSBA
02.06.202312:00vyššíDištančná formaAOCP
02.06.202312:00strednýDištančná formaSBA
02.06.202312:00strednýDištančná formaAOCP
02.06.202312:00strednýDištančná formaAOCP
02.06.202312:00strednýNitraSBA
02.06.202312:00strednýPrešovSBA
02.06.202312:30strednýDištančná formaSBA
02.06.202313:00strednýDištančná formaAOCP
02.06.202313:00strednýDištančná formaAOCP
02.06.202313:00vyššíDištančná formaAOCP
02.06.202313:30strednýPrešovSBA
02.06.202313:45strednýNitraSBA
02.06.202314:00strednýDištančná formaSBA
02.06.202314:00strednýPrešovSBA
02.06.202314:15strednýNitraSBA
02.06.202314:30strednýDištančná formaSBA
02.06.202314:30strednýPrešovSBA
02.06.202314:45strednýNitraSBA
02.06.202315:00strednýDištančná formaSBA
    1 / 54   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní