Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
30.08.201609:30strednýBratislavaAFISP
30.08.201610:15strednýBratislavaAFISP
30.08.201611:00strednýBratislavaAFISP
30.08.201611:45strednýBratislavaAFISP
30.08.201612:30strednýBratislavaAFISP
30.08.201613:15strednýBratislavaAFISP
31.08.201610:00strednýBratislavaAOCP
31.08.201610:00strednýBratislavaAFISP
31.08.201610:50strednýBratislavaAFISP
31.08.201611:40strednýBratislavaAFISP
31.08.201612:30strednýBratislavaAFISP
31.08.201613:20strednýBratislavaAFISP
31.08.201614:10strednýBratislavaAFISP
05.09.201610:00strednýBanská BystricaAFISP
05.09.201610:00strednýBratislavaAOCP
05.09.201611:00strednýBanská BystricaAFISP
05.09.201612:00strednýBanská BystricaAFISP
05.09.201614:00strednýBanská BystricaAFISP
05.09.201615:00strednýBanská BystricaAFISP
05.09.201616:00strednýBanská BystricaAFISP
06.09.201610:00strednýBratislavaAOCP
06.09.201610:00strednýSenecAFISP
    1 / 15   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní