Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
30.09.202218:00strednýDištančná formaAOCP
30.09.202219:00strednýDištančná formaAOCP
30.09.202220:00strednýDištančná formaAOCP
01.10.202209:00strednýDištančná formaAOCP
01.10.202209:00strednýDištančná metódaAFISP
01.10.202210:00strednýDištančná formaAOCP
01.10.202210:30strednýDištančná metódaAFISP
01.10.202211:00strednýDištančná formaAOCP
01.10.202212:00strednýDištančná formaAOCP
01.10.202212:00strednýDištančná metódaAFISP
01.10.202213:00strednýDištančná formaAOCP
01.10.202218:00strednýDištančná formaAOCP
01.10.202219:00strednýDištančná formaAOCP
01.10.202220:00strednýDištančná formaAOCP
03.10.202209:00strednýBratislavaSBA
03.10.202209:00strednýDištančná formaAOCP
03.10.202209:00strednýDištančná forma 1SBA
03.10.202209:00strednýDištančná metódaAFISP
03.10.202209:30strednýBratislavaSBA
03.10.202209:30strednýDištančná forma 1SBA
03.10.202210:00strednýBratislavaSBA
03.10.202210:00strednýDištančná formaAOCP
    1 / 30   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní