Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
30.05.201709:10strednýBratislavaSBA
30.05.201709:30strednýPrievidzaAFISP
30.05.201710:00vyššíBratislavaIBV
30.05.201710:00strednýBratislavaAOCP
30.05.201710:00strednýBratislavaSBA
30.05.201710:15strednýPrievidzaAFISP
30.05.201710:50strednýBratislavaSBA
30.05.201711:00strednýPrievidzaAFISP
30.05.201711:40strednýBratislavaSBA
30.05.201711:45strednýPrievidzaAFISP
30.05.201712:30strednýPrievidzaAFISP
30.05.201713:10strednýBratislavaSBA
30.05.201713:15strednýPrievidzaAFISP
30.05.201713:30vyššíBratislavaIBV
30.05.201714:00strednýBratislavaSBA
30.05.201714:50strednýBratislavaSBA
30.05.201715:40strednýBratislavaSBA
31.05.201710:00strednýBratislavaAOCP
31.05.201710:00strednýBratislavaAFISP
31.05.201710:00strednýSenecAFISP
31.05.201710:50strednýBratislavaAFISP
31.05.201711:00strednýSenecAFISP
    1 / 21   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní