Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
21.03.201810:00strednýBanská BystricaAFISP
21.03.201810:00strednýBratislavaAFISP
21.03.201810:00strednýBratislavaAOCP
21.03.201810:00vyššíBratislavaIBV
21.03.201810:50strednýBratislavaAFISP
21.03.201811:00strednýBanská BystricaAFISP
21.03.201811:40strednýBratislavaAFISP
21.03.201812:00strednýBanská BystricaAFISP
21.03.201812:30strednýBratislavaAFISP
21.03.201813:20strednýBratislavaAFISP
21.03.201814:00strednýBanská BystricaAFISP
21.03.201814:10strednýBratislavaAFISP
21.03.201815:00strednýBanská BystricaAFISP
21.03.201816:00strednýBanská BystricaAFISP
22.03.201810:00strednýTrenčínSBA
22.03.201810:50strednýTrenčínSBA
22.03.201811:40strednýTrenčínSBA
22.03.201813:10strednýTrenčínSBA
22.03.201814:00strednýTrenčínSBA
22.03.201814:50strednýTrenčínSBA
22.03.201815:40strednýTrenčínSBA
24.03.201809:30strednýBanská BystricaAOCP
    1 / 15   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní