Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
20.01.202119:00strednýDištančná formaAOCP
20.01.202119:00strednýDištančná metódaAFISP
21.01.202109:00strednýDištančná formaSBA
21.01.202109:00strednýDištančná metódaAFISP
21.01.202109:30strednýDištančná formaSBA
21.01.202110:00strednýDištančná formaAOCP
21.01.202110:00strednýDištančná formaSBA
21.01.202110:30strednýDištančná formaSBA
21.01.202110:30strednýDištančná metódaAFISP
21.01.202111:00strednýDištančná formaAOCP
21.01.202111:00strednýDištančná formaSBA
21.01.202111:30strednýDištančná formaSBA
21.01.202112:00strednýDištančná formaAOCP
21.01.202112:00strednýDištančná formaSBA
21.01.202112:00strednýDištančná metódaAFISP
21.01.202112:30strednýDištančná formaSBA
21.01.202114:00vyššíDištančná formaIBV
21.01.202114:00strednýDištančná formaSBA
21.01.202114:30strednýDištančná formaSBA
21.01.202115:00strednýDištančná formaSBA
21.01.202115:30strednýDištančná formaSBA
21.01.202116:00strednýDištančná formaSBA
    1 / 22   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní