Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
01.08.201609:30strednýPrievidzaAFISP
01.08.201610:00strednýBratislavaAOCP
01.08.201610:15strednýPrievidzaAFISP
01.08.201611:00strednýPrievidzaAFISP
01.08.201611:45strednýPrievidzaAFISP
01.08.201612:30strednýPrievidzaAFISP
01.08.201613:15strednýPrievidzaAFISP
03.08.201610:00strednýBratislavaAOCP
03.08.201610:00strednýBratislavaAFISP
03.08.201610:50strednýBratislavaAFISP
03.08.201611:40strednýBratislavaAFISP
03.08.201612:30strednýBratislavaAFISP
03.08.201613:20strednýBratislavaAFISP
03.08.201614:10strednýBratislavaAFISP
05.08.201610:00vyššíBratislavaIBV
05.08.201613:00strednýBratislavaIBV
08.08.201610:00strednýBanská BystricaAFISP
08.08.201610:00strednýBratislavaAOCP
08.08.201611:00strednýBanská BystricaAFISP
08.08.201612:00strednýBanská BystricaAFISP
08.08.201614:00strednýBanská BystricaAFISP
08.08.201615:00strednýBanská BystricaAFISP
    1 / 16   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní