Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
28.03.201710:15strednýRužomberokAFISP
28.03.201710:50strednýTrenčínSBA
28.03.201711:00strednýRužomberokAFISP
28.03.201711:40strednýTrenčínSBA
28.03.201711:45strednýRužomberokAFISP
28.03.201712:30strednýRužomberokAFISP
28.03.201713:10strednýTrenčínSBA
28.03.201713:15strednýRužomberokAFISP
28.03.201714:00strednýTrenčínSBA
28.03.201714:50strednýTrenčínSBA
28.03.201715:40strednýTrenčínSBA
28.03.201716:10strednýTrenčínSBA
29.03.201710:00strednýBratislavaAFISP
29.03.201710:00strednýBratislavaAOCP
29.03.201710:00vyššíBratislavaIBV
29.03.201710:50strednýBratislavaAFISP
29.03.201711:40strednýBratislavaAFISP
29.03.201712:30strednýBratislavaAFISP
29.03.201713:20strednýBratislavaAFISP
29.03.201713:30strednýBratislavaIBV
29.03.201714:10strednýBratislavaAFISP
30.03.201709:10strednýBratislavaSBA
    1 / 16   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní