Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
17.07.201908:30strednýKošiceAOCP
17.07.201910:00strednýBratislavaAFISP
17.07.201910:00strednýŽilinaSBA
17.07.201910:50strednýBratislavaAFISP
17.07.201910:50strednýŽilinaSBA
17.07.201911:40strednýBratislavaAFISP
17.07.201911:40strednýŽilinaSBA
17.07.201912:30strednýBratislavaAFISP
17.07.201913:00strednýŽilinaSBA
17.07.201913:20strednýBratislavaAFISP
17.07.201913:50strednýŽilinaSBA
17.07.201914:10strednýBratislavaAFISP
17.07.201914:40strednýŽilinaSBA
17.07.201915:30strednýŽilinaSBA
18.07.201909:30strednýTrenčínSBA
18.07.201910:20strednýTrenčínSBA
18.07.201911:10strednýTrenčínSBA
18.07.201911:50strednýTrenčínSBA
18.07.201913:00strednýBratislavaAOCP
18.07.201913:10strednýTrenčínSBA
18.07.201914:00strednýTrenčínSBA
18.07.201914:50strednýTrenčínSBA
    1 / 13   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní