Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
22.06.201810:00strednýŽilinaSBA
22.06.201810:50strednýŽilinaSBA
22.06.201811:40strednýŽilinaSBA
22.06.201813:10strednýŽilinaSBA
22.06.201814:00strednýŽilinaSBA
22.06.201814:50strednýŽilinaSBA
22.06.201815:40strednýŽilinaSBA
23.06.201809:30strednýBanská BystricaAOCP
25.06.201810:00strednýBratislavaAOCP
26.06.201810:00vyššíBratislavaIBV
27.06.201810:00strednýBratislavaAOCP
27.06.201810:00strednýBratislavaAFISP
27.06.201810:50strednýBratislavaAFISP
27.06.201811:40strednýBratislavaAFISP
27.06.201812:30strednýBratislavaAFISP
27.06.201813:20strednýBratislavaAFISP
27.06.201814:10strednýBratislavaAFISP
28.06.201809:10strednýBratislavaSBA
28.06.201810:00strednýBratislavaSBA
28.06.201810:50strednýBratislavaSBA
28.06.201811:40strednýBratislavaSBA
28.06.201813:10strednýBratislavaSBA
    1 / 10   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní