Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
06.07.202008:30strednýBratislavaAFISP
06.07.202009:00strednýBratislavaAFISP
06.07.202009:30strednýBratislavaAFISP
06.07.202010:00strednýBratislavaAFISP
06.07.202010:00strednýBratislavaAFISP
06.07.202010:30strednýBratislavaAFISP
06.07.202010:30strednýBratislavaAFISP
06.07.202011:00strednýBratislavaAFISP
06.07.202011:00strednýBratislavaAFISP
06.07.202011:30strednýBratislavaAFISP
06.07.202012:00strednýBratislavaAFISP
06.07.202012:30strednýBratislavaAFISP
06.07.202013:00strednýBratislavaAOCP
07.07.202009:00strednýKošiceSBA
07.07.202009:00strednýŽilinaAOCP
07.07.202009:40strednýKošiceSBA
07.07.202010:20strednýKošiceSBA
07.07.202011:00strednýKošiceSBA
07.07.202011:40strednýKošiceSBA
07.07.202013:10strednýKošiceSBA
07.07.202013:30strednýLiptovský MikulášAOCP
07.07.202013:50strednýKošiceSBA
    1 / 20   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní