Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
24.06.202112:30strednýDištančná formaSBA
24.06.202114:00strednýDištančná formaSBA
24.06.202114:30strednýDištančná formaSBA
24.06.202115:00strednýDištančná formaSBA
24.06.202115:30strednýDištančná formaSBA
24.06.202116:00strednýDištančná formaSBA
24.06.202116:30strednýDištančná formaSBA
24.06.202117:00strednýDištančná formaSBA
25.06.202109:00strednýDištančná formaSBA
25.06.202109:00strednýDištančná metódaAFISP
25.06.202109:00strednýŽilinaAFISP
25.06.202109:30strednýDištančná formaSBA
25.06.202109:30strednýŽilinaAFISP
25.06.202110:00strednýDištančná formaAOCP
25.06.202110:00strednýDištančná formaSBA
25.06.202110:00strednýŽilinaAFISP
25.06.202110:30strednýDištančná formaSBA
25.06.202110:30strednýŽilinaAFISP
25.06.202111:00strednýDištančná formaAOCP
25.06.202111:00strednýDištančná formaSBA
25.06.202111:00strednýŽilinaAFISP
25.06.202111:30strednýDištančná formaSBA
    1 / 18   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní