Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
02.10.202309:00strednýDištančná formaSBA
02.10.202309:00strednýDištančná formaAOCP
02.10.202309:00vyššíDištančná formaAOCP
02.10.202309:00strednýDištančná metódaAFISP
02.10.202309:00strednýNitraSBA
02.10.202309:30strednýDištančná formaSBA
02.10.202309:30strednýNitraSBA
02.10.202309:30strednýTrenčínSBA
02.10.202310:00strednýDištančná formaSBA
02.10.202310:00strednýDištančná formaAOCP
02.10.202310:00vyššíDištančná formaAOCP
02.10.202310:00strednýNitraSBA
02.10.202310:00strednýTrenčínSBA
02.10.202310:30strednýDištančná formaSBA
02.10.202310:30strednýDištančná metódaAFISP
02.10.202310:30strednýNitraSBA
02.10.202310:30strednýTrenčínSBA
02.10.202311:00vyššíBratislavaSBA
02.10.202311:00strednýDištančná formaSBA
02.10.202311:00vyššíDištančná formaAOCP
02.10.202311:00strednýDištančná formaAOCP
02.10.202311:00strednýNitraSBA
    1 / 94   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní