Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
06.04.202010:00strednýBratislavaAOCP
07.04.202009:00strednýBratislavaAFISP
07.04.202009:00strednýKošiceSBA
07.04.202009:00strednýNitraSBA
07.04.202009:00strednýŽilinaAOCP
07.04.202009:50strednýBratislavaAFISP
07.04.202009:50strednýKošiceSBA
07.04.202009:50strednýNitraSBA
07.04.202010:40strednýBratislavaAFISP
07.04.202010:40strednýKošiceSBA
07.04.202010:40strednýNitraSBA
07.04.202011:30strednýBratislavaAFISP
07.04.202011:30strednýKošiceSBA
07.04.202011:30strednýNitraSBA
07.04.202013:00strednýKošiceSBA
07.04.202013:00strednýNitraSBA
07.04.202013:10strednýBratislavaAFISP
07.04.202013:30strednýLiptovský MikulášAOCP
07.04.202013:50strednýKošiceSBA
07.04.202013:50strednýNitraSBA
07.04.202014:00strednýBratislavaAFISP
07.04.202014:40strednýKošiceSBA
    1 / 12   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní