Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
30.06.202210:30strednýDištančná formaSBA
30.06.202210:30strednýDištančná metódaAFISP
30.06.202210:30strednýPopradAFISP
30.06.202211:00strednýDištančná formaAOCP
30.06.202211:00strednýDištančná formaSBA
30.06.202211:00strednýPopradAFISP
30.06.202211:30strednýDištančná formaSBA
30.06.202211:30strednýPopradAFISP
30.06.202212:00strednýDištančná formaAOCP
30.06.202212:00strednýDištančná formaSBA
30.06.202212:00strednýDištančná metódaAFISP
30.06.202212:30strednýDištančná formaSBA
30.06.202213:00strednýDištančná formaAOCP
30.06.202214:00strednýDištančná formaAOCP
30.06.202214:00strednýDištančná formaSBA
30.06.202214:30strednýDištančná formaSBA
30.06.202215:00strednýDištančná formaSBA
30.06.202215:30strednýDištančná formaSBA
30.06.202216:00strednýDištančná formaSBA
30.06.202216:30strednýDištančná formaSBA
30.06.202217:00strednýDištančná formaSBA
30.06.202218:00strednýDištančná formaAOCP
    1 / 23   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní