Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
13.04.202108:30strednýZvolenAFISP
13.04.202109:00strednýDištančná formaSBA
13.04.202109:00strednýDištančná metódaAFISP
13.04.202109:00strednýZvolenAFISP
13.04.202109:25strednýZvolenAFISP
13.04.202109:30strednýBratislavaSLASPO
13.04.202109:30strednýDištančná formaSBA
13.04.202109:50strednýZvolenAFISP
13.04.202110:00strednýDištančná formaSBA
13.04.202110:00strednýDištančná formaAOCP
13.04.202110:15strednýZvolenAFISP
13.04.202110:30strednýDištančná formaSBA
13.04.202110:30strednýDištančná metódaAFISP
13.04.202110:40strednýZvolenAFISP
13.04.202111:00strednýDištančná formaSBA
13.04.202111:00strednýDištančná formaAOCP
13.04.202111:05strednýZvolenAFISP
13.04.202111:30strednýDištančná formaSBA
13.04.202111:30strednýZvolenAFISP
13.04.202111:55strednýZvolenAFISP
13.04.202112:00strednýDistančná formaSLASPO
13.04.202112:00strednýDištančná formaSBA
    1 / 29   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní