Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
28.09.202320:00strednýDištančná formaAOCP
28.09.202320:00vyššíDištančná formaAOCP
29.09.202309:00strednýDištančná formaAOCP
29.09.202309:00vyššíDištančná formaAOCP
29.09.202309:00strednýDištančná formaSBA
29.09.202309:00vyššíDištančná metódaAFISP
29.09.202309:00strednýDištančná metódaAFISP
29.09.202309:00strednýŽilinaAFISP
29.09.202309:30strednýDištančná formaSBA
29.09.202309:30strednýŽilinaAFISP
29.09.202310:00strednýDištančná formaAOCP
29.09.202310:00vyššíDištančná formaAOCP
29.09.202310:00strednýDištančná formaSBA
29.09.202310:00vyššíDištančná metódaAFISP
29.09.202310:00strednýDištančná metódaAFISP
29.09.202310:00vyššíŽilinaAFISP
29.09.202310:00vyššíŽilinaAFISP
29.09.202310:00vyššíŽilinaAFISP
29.09.202310:00vyššíŽilinaAFISP
29.09.202310:00vyššíŽilinaAFISP
29.09.202310:00vyššíŽilinaAFISP
29.09.202310:00strednýŽilinaAFISP
    1 / 97   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní