Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
05.12.201610:00strednýBanská BystricaAFISP
05.12.201610:00strednýBratislavaAOCP
05.12.201611:00strednýBanská BystricaAFISP
05.12.201612:00strednýBanská BystricaAFISP
05.12.201614:00strednýBanská BystricaAFISP
05.12.201615:00strednýBanská BystricaAFISP
05.12.201616:00strednýBanská BystricaAFISP
06.12.201609:30strednýPrievidzaAFISP
06.12.201610:00strednýBratislavaAOCP
06.12.201610:15strednýPrievidzaAFISP
06.12.201611:00strednýPrievidzaAFISP
06.12.201611:45strednýPrievidzaAFISP
06.12.201612:30strednýPrievidzaAFISP
06.12.201613:15strednýPrievidzaAFISP
07.12.201610:00strednýBratislavaAFISP
07.12.201610:00strednýBratislavaAOCP
07.12.201610:50strednýBratislavaAFISP
07.12.201611:40strednýBratislavaAFISP
07.12.201612:30strednýBratislavaAFISP
07.12.201613:20strednýBratislavaAFISP
07.12.201614:10strednýBratislavaAFISP
07.12.201615:00strednýBanská BystricaAOCP
    1 / 11   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní