Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
26.10.201609:10strednýBratislavaSBA
26.10.201610:00strednýBratislavaAOCP
26.10.201610:00strednýBratislavaAFISP
26.10.201610:00strednýBratislavaSBA
26.10.201610:00vyššíBratislavaIBV
26.10.201610:00strednýSenecAFISP
26.10.201610:50strednýBratislavaSBA
26.10.201610:50strednýBratislavaAFISP
26.10.201611:00strednýSenecAFISP
26.10.201611:40strednýBratislavaSBA
26.10.201611:40strednýBratislavaAFISP
26.10.201612:00strednýSenecAFISP
26.10.201612:30strednýBratislavaAFISP
26.10.201613:10strednýBratislavaSBA
26.10.201613:20strednýBratislavaAFISP
26.10.201613:30strednýBratislava IBV
26.10.201614:00strednýBratislavaSBA
26.10.201614:00strednýSenecAFISP
26.10.201614:10strednýBratislavaAFISP
26.10.201614:50strednýBratislavaSBA
26.10.201615:00strednýSenecAFISP
26.10.201615:40strednýBratislavaSBA
    1 / 12   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní