Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
27.09.202309:00strednýDištančná formaAOCP
27.09.202309:00vyššíDištančná formaAOCP
27.09.202309:00strednýDištančná formaSBA
27.09.202309:30najvyššíBratislavaNBS
27.09.202309:30strednýDištančná formaSBA
27.09.202310:00vyššíBratislavaAFISP
27.09.202310:00vyššíBratislavaAFISP
27.09.202310:00vyššíBratislavaAFISP
27.09.202310:00vyššíBratislavaAFISP
27.09.202310:00vyššíBratislavaAFISP
27.09.202310:00vyššíBratislavaAFISP
27.09.202310:00strednýBratislavaAFISP
27.09.202310:00strednýDištančná formaAOCP
27.09.202310:00vyššíDištančná formaAOCP
27.09.202310:00strednýDištančná formaSBA
27.09.202310:30strednýBratislavaAFISP
27.09.202310:30strednýDištančná formaSBA
27.09.202311:00strednýBratislavaAFISP
27.09.202311:00strednýDištančná formaAOCP
27.09.202311:00vyššíDištančná formaAOCP
27.09.202311:00strednýDištančná formaSBA
27.09.202311:30strednýBratislavaAFISP
    1 / 101   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní