Aktuálne termíny odborných skúšok

Kliknutím na názov stĺpca sa termíny skúšok zoradia podľa Vami vybraného kritéria.

Sektor1)Forma2)Cvičné
testy
 DátumČasPaZKTVklÚvDDSSDSStupeňEPMestoOrganizátor3)
19.01.202208:30strednýNitraAFISP
19.01.202209:00strednýDištančná formaSBA
19.01.202209:00strednýNitraAFISP
19.01.202209:25strednýNitraAFISP
19.01.202209:30strednýDištančná formaSBA
19.01.202209:50strednýNitraAFISP
19.01.202210:00strednýBratislavaAFISP
19.01.202210:00strednýDištančná formaSLASPO
19.01.202210:00strednýDištančná formaAOCP
19.01.202210:00strednýDištančná formaSBA
19.01.202210:00vyššíDištančná formaIBV
19.01.202210:15strednýNitraAFISP
19.01.202210:30strednýBratislavaAFISP
19.01.202210:30strednýDištančná formaSBA
19.01.202210:40strednýNitraAFISP
19.01.202211:00strednýBratislavaAFISP
19.01.202211:00strednýDištančná formaSLASPO
19.01.202211:00strednýDištančná formaAOCP
19.01.202211:00strednýDištančná formaSBA
19.01.202211:05strednýNitraAFISP
19.01.202211:30strednýBratislavaAFISP
19.01.202211:30strednýDištančná formaSBA
    1 / 34   

Vysvetlivky:
1) Sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia; KT – kapitálového trhu; Vkl – prijímania vkladov; Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS – doplnkového dôchodkového sporenia; SDS – starobného dôchodkového sporenia
2) Forma skúšania: E – elektronická; P – písomná
3) Organizátori: AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov; AOCP – Asociácia obchodníkov s cennými papiermi; IBV – Inštitút bankového vzdelávania NBS; NBS – Národná banka Slovenska; SBA – Slovenská banková asociácia; SLASPO – Slovenská asociácia poisťovní