Otázky na skúšku

Z dôvodu možných zmien legislatívy sa otázky na skúšku pre príslušný termín zverejňujú 10 dní pred konaním skúšky. Zobrazia sa po kliknutí na Vami vybraný termín skúšky v časti termíny skúšok. Cvičné testy z týchto otázok sú k dispozícii tiež až 10 dní pred termínom skúšky.

Na študijné účely si môžete stiahnuť aktuálne platnú verziu otázok ( PDF,  XML) alebo vyskúšať cvičné testy zostavené z týchto otázok.

Upozornenie: V prípade takých zmien v legislatíve, ktoré ovplyvňujú správnosť odpovedí na už zverejnené otázky na príslušný termín skúšky, sa za správnu odpoveď na takúto otázku považuje vždy tá, ktorá je vyznačená ako správna v otázkach zverejnených pre príslušný termín skúšky.

Skúšobná komisia môže rozhodnúť, že ako správna odpoveď bude uznaná aj taká odpoveď, ktorá zodpovedá aktuálnemu právnemu stavu, hoci zverejnené otázky na skúšku ešte aktuálny právny stav nereflektovali.