Zoznam dohliadaných subjektov, ktorým bolo udelené povolenie podľa zákona č.186/2009 Z. z.Podregister
         poistenia alebo zaistenia
         kapitálového trhu
         prijímania vkladov
         poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
         doplnkového dôchodkového sporenia
         starobného dôchodkového sporenia
Činnosti: