Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o pridelenie prístupových práv pre navrhovateľa (finančnú inštitúciu) do Registra FA a FP