Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

generovať výpis:

Identifikačné údaje
Registračné číslo:96611
Pôvodné reg.č.:VSP096611
Číslo rozhodnutia:OPK-3241-3/2010
Typ osoby:právnická osoba
IČO:44408871
Obchodné meno:AP FINANCE, s.r.o.
história
zmena položky číslo rozhodnutia o udelení povolenia: ’
Adresa sídla
Ulica:Strážovska 596/22
Mesto:Vrbové
PSČ:922 03
Štát:Slovensko
Telefónne číslo:+421 905941031
Adresa elektronickej pošty:peter.mozola@apfinance.sk
Zmluvy s finančnou inštitúciou
Zoznam:Československá obchodná banka a.s. (IČO: 36854140)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 15.12.2009
Slovenská sporiteľňa a.s. (IČO: 00151653)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 23.02.2009
Tatra banka, a.s. (IČO: 686930)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.04.2016
Unicredit bank a.s. (IČO: 47251336)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 20.12.2010
VÚB Banka a.s (IČO: 31320155)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 27.02.2009
história
Slovenská Sporiteľna a.s. (IČO: 00151653)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 21.03.2016
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 13.12.2023

OTPbank a.s. (IČO: 31318916)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 16.10.2007
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 01.10.2021

Consumer Finance Holding, a.s. (IČO: 35923130)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 22.03.2011
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.12.2016

Consumer Finance Holding, a.s. (IČO: 35923130)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 22.03.2011
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.12.2016

Sberbank Slovensko, a.s. (IČO: 17321123)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.08.2013
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.12.2016

Sberbank Slovensko, a.s. (IČO: 17321123)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.08.2013
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.12.2016

Sberbank Slovensko, a.s. (IČO: 17321123)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.08.2013
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.12.2016

Tatra banka, a.s. (IČO: 686930)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 14.01.2011
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 14.09.2012
Podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:09.11.2010
Odborný garant:Peter Mozola
  Adresa trvalého pobytu: Strážovská 596/22, 922 03 Vrbové
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 09.11.2010
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Peter Mozola
  Adresa trvalého pobytu: Strážovská 596/22, 922 03 Vrbové
Poistenie zodpovednosti:Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: Generali poisťovňa, a. s., IČO: 35709332) (IČO:54228573)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy: 23.10.2020
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 24.10.2020
Podregister poistenia alebo zaistenia
Zapísaný ako:viazaný finančný agent – životné poistenie, neživotné poistenie
Navrhovateľ:
IČO: 31383408
Obchodné meno: Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Adresa sídla: Digital Park I, Einsteinova 21, 85101 Bratislava, Slovensko
  Telefónne číslo: +421915762431
  Adresa elektronickej pošty: slavomir.kurjan@wuestenrot.sk
Dátum vzniku oprávnenia:22.05.2009
Dátum zániku oprávnenia:04.02.2011
Odborný garant: história
Peter Mozola
  Adresa trvalého pobytu:  
  Dátum začiatku vykonávania funkcie:
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 04.02.2011