Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

generovať výpis:

Identifikačné údaje
Registračné číslo:267533
Typ osoby:právnická osoba
IČO:54472539
Obchodné meno:pzpečko.sk s. r. o.
Adresa sídla
Ulica:Vojenská 1531/63
Mesto:Viničné
PSČ:90023
Štát:Slovensko
Podregister poistenia alebo zaistenia
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:5998 (MACULA poisťovacie služby s.r.o.)
Dátum vzniku oprávnenia:01.06.2022
Iné členské štáty:Rakúsko
  dátum vzniku oprávnenia: 01.06.2022
Česko
  dátum vzniku oprávnenia: 01.06.2022
Poľsko
  dátum vzniku oprávnenia: 01.06.2022
Maďarsko
  dátum vzniku oprávnenia: 01.06.2022
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Klaudia Virgovičová
  Adresa trvalého pobytu: Štúrova 3311/16, 902 01 Pezinok-Myslenice
Prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno