Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

generovať výpis:

Identifikačné údaje
Registračné číslo:262186
Číslo rozhodnutia:100-000-295-669/NBS1-000-060-847 (07.07.2021)
Typ osoby:právnická osoba
IČO:53695780
Obchodné meno:ePojisteni.cz s.r.o.
Adresa sídla
Ulica:Bořivojova 878/35
Mesto:Praha
PSČ:130 00
Štát:Česko
Telefónne číslo:+420775770960
Adresa elektronickej pošty:info@porovnajto.sk
Organizačná zložka
Ulica:Vrútocká 48
Mesto:Bratislava
PSČ:82104
Telefónne číslo:+420703456498
Adresa elektronickej pošty:compliance@porovnajto.sk
Vedúci organizačnej zložky
Meno a priezvisko:Jaroslav Geisler
Dátum začiatku vykonávania funkcie:24.04.2022
Dátum ukončenia vykonávania funkcie:23.09.2022
Meno a priezvisko:Aleš Fojtík
Dátum začiatku vykonávania funkcie:24.09.2022
Dátum ukončenia vykonávania funkcie:05.04.2023
Meno a priezvisko:Lukáš Klimsa
Dátum začiatku vykonávania funkcie:24.09.2022
Meno a priezvisko:Miroslav Hlaváč
Dátum začiatku vykonávania funkcie:24.09.2022
Dátum ukončenia vykonávania funkcie:05.04.2023
Meno a priezvisko:Andrew Peter Fuchs
Dátum začiatku vykonávania funkcie:02.12.2023
Zmluvy s finančnou inštitúciou
Podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:03.09.2021
Odborný garant:Lukáš Klimsa
  Adresa trvalého pobytu: Farkašova 1664/4, Kyje, 19800 Praha 9
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 02.12.2023
história
Jaroslav Geisler
  Adresa trvalého pobytu: Klímova 337/6, 150 00 Praha 5 - Radlice, Česká republika
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 03.09.2021
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 06.11.2022

Aleš Fojtík
  Adresa trvalého pobytu: Bubenská 3, 821 01 Praha, ČR
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 07.11.2022
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 22.05.2023

Nicolas Eich
  Adresa trvalého pobytu: Štefánikova 17/27, Smíchov, 150 000 Praha 5, Česká republika
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 23.05.2023
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 01.12.2023
Poistenie zodpovednosti:PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z IČŠ (IČO:50659669)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy: 19.08.2021
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 20.08.2021