Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

generovať výpis:

Identifikačné údaje
Registračné číslo:262024
Číslo rozhodnutia:100-000-299-460/NBS1-000-062-169 (02.08.2021)
Typ osoby:právnická osoba
IČO:53725654
Obchodné meno:SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s. r. o.
Adresa sídla
Ulica:Mierová 83
Mesto:Bratislava
PSČ:821 05
Štát:Slovensko
Telefónne číslo:+421 917 870 077
Adresa elektronickej pošty:nbs@simplea.sk
Zmluvy s finančnou inštitúciou
Zoznam:Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (IČO: 35901624)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 03.11.2021
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (IČO: 151700)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 23.11.2021
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka (IČO: 35919167)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 25.11.2021
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA (IČO: 35897741)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 31.05.2022
Československá obchodná banka, a.s. (IČO: 36854140)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 25.11.2021
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 50013602)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 16.11.2021
Conseq Investment Management (IČO: 26442671)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 21.09.2021
ČSOB Poisťovňa, a.s. (IČO: 31325416)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 26.11.2021
EUROP ASSISTANCE S.A. (LEI: 9695008E6296RUK5A776)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 22.01.2024
European Investment Centre, o.c.p., a. s.36 864 633 (IČO: 36864633)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 19.07.2023
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 54228573)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.03.2024
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 31595545)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 12.03.2024
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. (IČO: 00585441)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 08.10.2021
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky Pribinova 10 811 09 Bratislava (IČO: 36819638)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 05.01.2022
MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47257105)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 22.10.2021
Partners investiční společnost, a.s. (IČO: 24716006)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 28.03.2022
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 50659669)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 30.05.2023
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (IČO: 31335004)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 16.02.2023
Simplea pojišťovna, a.s. (IČO: 07880014)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 30.09.2021
Tatra banka, a.s. (IČO: 686930)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 21.10.2021
Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. (IČO: 7973179)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 28.03.2022
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (IČO: 47251336)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 18.10.2021
Union poisťovňa, a. s. (IČO: 31322051)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.02.2022
UNIQA d.d.s., a.s. (IČO: 35977540)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 08.11.2021
UNIQA d.s.s., a.s. (IČO: 35903821)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 08.11.2021
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 53812948)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 15.11.2021
Všeobecná úverová banka, a.s. (IČO: 31320155)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 15.03.2023
Wüstenrot poisťovňa, a.s. (IČO: 31383408)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 02.11.2021
Podregister poistenia alebo zaistenia
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:23.08.2021
Odborný garant:Libor Kovalčík
  Adresa trvalého pobytu: Na piesku 8, 821 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 18.07.2023
história
Peter Michajlov
  Adresa trvalého pobytu: Topoľčianska 27, 851 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 23.08.2021
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 30.04.2023

Diana Janošťáková
  Adresa trvalého pobytu: Sabinovská 14, Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.05.2023
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 31.05.2023

Peter Michajlov
  Adresa trvalého pobytu: Topoľčianska 27, 851 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.05.2023
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 31.08.2023
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Libor Kovalčík
  Adresa trvalého pobytu: Na piesku 8, 821 05 Bratislava
Poistenie zodpovednosti:PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z IČŠ (IČO:53725654)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy: 28.06.2021
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 29.06.2021
Podregister kapitálového trhu
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:23.08.2021
Odborný garant:Libor Kovalčík
  Adresa trvalého pobytu: Na piesku 8, 821 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 18.07.2023
história
Peter Michajlov
  Adresa trvalého pobytu: Topoľčianska 27, 851 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 23.08.2021
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 30.04.2023

Diana Janošťáková
  Adresa trvalého pobytu: Sabinovská 14, Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.05.2023
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 31.05.2023

Peter Michajlov
  Adresa trvalého pobytu: Topoľčianska 27, 851 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.05.2023
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 31.08.2023
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Libor Kovalčík
  Adresa trvalého pobytu: Na piesku 8, 821 05 Bratislava
Poistenie zodpovednosti:PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z IČŠ (IČO:53725654)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy: 28.06.2021
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 29.06.2021
Podregister prijímania vkladov
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:23.08.2021
Odborný garant:Libor Kovalčík
  Adresa trvalého pobytu: Na piesku 8, 821 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 18.07.2023
história
Peter Michajlov
  Adresa trvalého pobytu: Topoľčianska 27, 851 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 23.08.2021
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 30.04.2023

Diana Janošťáková
  Adresa trvalého pobytu: Sabinovská 14, Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.05.2023
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 31.05.2023

Peter Michajlov
  Adresa trvalého pobytu: Topoľčianska 27, 851 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.05.2023
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 31.08.2023
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Libor Kovalčík
  Adresa trvalého pobytu: Na piesku 8, 821 05 Bratislava
Poistenie zodpovednosti:PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z IČŠ (IČO:53725654)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy: 28.06.2021
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 29.06.2021
Podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:23.08.2021
Odborný garant:Libor Kovalčík
  Adresa trvalého pobytu: Na piesku 8, 821 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 18.07.2023
história
Peter Michajlov
  Adresa trvalého pobytu: Topoľčianska 27, 851 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 23.08.2021
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 30.04.2023

Diana Janošťáková
  Adresa trvalého pobytu: Sabinovská 14, Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.05.2023
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 31.05.2023

Peter Michajlov
  Adresa trvalého pobytu: Topoľčianska 27, 851 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.05.2023
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 31.08.2023
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Libor Kovalčík
  Adresa trvalého pobytu: Na piesku 8, 821 05 Bratislava
Poistenie zodpovednosti:PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z IČŠ (IČO:53725654)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy: 28.06.2021
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 29.06.2021
Podregister doplnkového dôchodkového sporenia
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:23.08.2021
Odborný garant:Libor Kovalčík
  Adresa trvalého pobytu: Na piesku 8, 821 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 18.07.2023
história
Peter Michajlov
  Adresa trvalého pobytu: Topoľčianska 27, 851 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 23.08.2021
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 30.04.2023

Diana Janošťáková
  Adresa trvalého pobytu: Sabinovská 14, Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.05.2023
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 31.05.2023

Peter Michajlov
  Adresa trvalého pobytu: Topoľčianska 27, 851 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.05.2023
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 31.08.2023
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Libor Kovalčík
  Adresa trvalého pobytu: Na piesku 8, 821 05 Bratislava
Poistenie zodpovednosti:PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z IČŠ (IČO:53725654)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy: 28.06.2021
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 29.06.2021
Podregister starobného dôchodkového sporenia
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:23.08.2021
Odborný garant: Kovalčík
  Adresa trvalého pobytu: Na piesku 8, 821 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 18.07.2023
história
Peter Michajlov
  Adresa trvalého pobytu: Topoľčianska 27, 851 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 23.08.2021
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 30.04.2023

Diana Janošťáková
  Adresa trvalého pobytu: Sabinovská 14, Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.05.2023
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 31.05.2023

Peter Michajlov
  Adresa trvalého pobytu: Topoľčianska 27, 851 05 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.05.2023
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 31.08.2023
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Libor Kovalčík
  Adresa trvalého pobytu: Na piesku 8, 821 05 Bratislava
Poistenie zodpovednosti:PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z IČŠ (IČO:53725654)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy: 28.06.2021
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 29.06.2021