Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

generovať výpis:

Identifikačné údaje
Registračné číslo:243545
Typ osoby:fyzická osoba
IČO:51948532
Meno:Monika
Priezvisko:Jurčíková
Adresa trvalého pobytu
Ulica:Hlavná 935/35
Mesto:Lozorno
PSČ:90055
Štát:Slovensko
Miesto podnikania
Ulica:Hlavná 935/35
Mesto:Lozorno
PSČ:90055
Podregister poistenia alebo zaistenia
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:31231 (Sentia, s.r.o)
Dátum vzniku oprávnenia:27.02.2019
Prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno