Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

generovať výpis:

Identifikačné údaje
Registračné číslo:239450
Typ osoby:právnická osoba
IČO:51791471
Obchodné meno:PSČ - vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o.
Adresa sídla
Ulica:Mostová 2
Mesto:Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ:81102
Štát:Slovensko
Podregister kapitálového trhu
Zapísaný ako:viazaný investičný agent
Navrhovateľ:
IČO: 51306727
Obchodné meno: FINAX, o.c.p., a.s.
Adresa sídla: Bajklaská 19B, 82101 Bratislava, Slovensko
  Telefónne číslo:
  Adresa elektronickej pošty:
Dátum vzniku oprávnenia:12.07.2018
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Vladimír Jurík
  Adresa trvalého pobytu: Jelačičova 24, 82108 Bratislava
Prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno