Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Registračné číslo:249668
Typ osoby:právnická osoba
IČO:47387599
Obchodné meno:Spade Media s.r.o.
Adresa sídla
Ulica:Osadná 2
Mesto:Bratislava - mestská časť Nové Mesto
PSČ:83103
Štát:Slovensko
Podregister kapitálového trhu
Zapísaný ako:viazaný investičný agent
Navrhovateľ:
IČO: 52646840
Obchodné meno: Trade Capital Markets (TCM) Ltd., organizačná zložka Slovensko
Adresa sídla: 148 Strovolos Avenue 1st Floor Strovolos, CY-2048 Nicosia, Cyprus
  Telefónne číslo:
  Adresa elektronickej pošty:
Adresa organizačnej zložky: Prievozská 4D, 82109 Bratislava
  Telefónne číslo: +421 233006895
  Adresa elektronickej pošty: pobocka-sk@tradecapitalmarkets.com
  Vedúci organizačnej zložky:
    Meno a priezvisko: Paulina Trojakova
      Dátum začiatku vykonávania funkcie: 25.11.2019
Dátum vzniku oprávnenia:07.01.2020
Odborný garant:Petr Mitáš
  Adresa trvalého pobytu: Klimentov 115, Velká Hledsebe, ČR
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 07.09.2020
Zlatica Poláková
  Adresa trvalého pobytu: Konopná 583, 92581, Diakovce
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 07.01.2020
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Zlatica Poláková
  Adresa trvalého pobytu: Konopná 583, 92581, Diakovce
Petr Mitáš
  Adresa trvalého pobytu: Klimentov 115, Velká Hledsebe, ČR
Prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno
Zrušený zápis:
Identifikačné údaje
Registračné číslo:238788
Číslo rozhodnutia:100-000-103-365/NBS1-000-023-255 (02.05.2018)
Podregister kapitálového trhu
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:31.05.2018
Dátum zániku oprávnenia:30.12.2019
Odborný garant: história
Zlatica Poláková
  Adresa trvalého pobytu: Konopná 583, 925 81 Diakovce
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 31.05.2018
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 30.12.2019
Poistenie zodpovednosti: história
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO:50659669)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy: 05.04.2018
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 05.04.2018
  Dátum ukončenia platnosti/účinnosti poistnej zmluvy: 30.12.2019