Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Registračné číslo:234818
Typ osoby:právnická osoba
IČO:47020954
Obchodné meno:Private marketing consulting, s.r.o.
Adresa sídla
Ulica:Potočná 169/85
Mesto:Skalica
PSČ:90901
Štát:Slovensko
Podregister kapitálového trhu
Zapísaný ako:viazaný investičný agent
Navrhovateľ:
IČO: HE324232
Obchodné meno: Trade Capital Markets (TCM) Ltd.
Adresa sídla: 128-130 Limassol Avenue, 3rd Floor, Office 301,Strovolos, 2015 Nikózia, Cyprus
  telefónne číslo:
  adresa elektronickej pošty:
Adresa organizačnej zložky: ,
  telefónne číslo:
  adresa elektronickej pošty:
  vedúci organizačnej zložky:
    Meno a priezvisko:
      Dátum začiatku vykonávania funkcie:
Dátum vzniku oprávnenia:28.12.2017
prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno