Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Osoba v súčasnosti nie je zapísaná v žiadnom podregistri.

Zrušený zápis:
Identifikačné údaje
Registračné číslo:250185
Typ osoby:právnická osoba
IČO:47020954
Obchodné meno:Private marketing consulting, s.r.o.
Adresa sídla
Ulica:Potočná 169/85
Mesto:Skalica
PSČ:90901
Štát:Slovensko
Podregister kapitálového trhu
Zapísaný ako:viazaný investičný agent
Navrhovateľ:
IČO: 52646840
Obchodné meno: Trade Capital Markets (TCM) Ltd., organizačná zložka Slovensko
Adresa sídla: 148 Strovolos Avenue 1st Floor Strovolos, CY-2048 Nicosia, Cyprus
  Telefónne číslo:
  Adresa elektronickej pošty:
Adresa organizačnej zložky: Prievozská 4D, 82109 Bratislava
  Telefónne číslo: +421 233006895
  Adresa elektronickej pošty: pobocka-sk@tradecapitalmarkets.com
  Vedúci organizačnej zložky:
    Meno a priezvisko: Paulina Trojakova
      Dátum začiatku vykonávania funkcie: 25.11.2019
Dátum vzniku oprávnenia:30.01.2020
Dátum zániku oprávnenia:06.12.2021
Odborný garant: história
Alexandra Mudrochová
  Adresa trvalého pobytu: 825201/7026
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 30.01.2020
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 06.12.2021
Prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno
Zrušený zápis:
Identifikačné údaje
Registračné číslo:234818
Podregister kapitálového trhu
Zapísaný ako:viazaný investičný agent
Navrhovateľ:
IČO: HE324232
Obchodné meno: Trade Capital Markets (TCM) Ltd.
Adresa sídla: 128-130 Limassol Avenue, 3rd Floor, Office 301,Strovolos, 2015 Nikózia, Cyprus
  Telefónne číslo:
  Adresa elektronickej pošty:
Adresa organizačnej zložky: ,
  Telefónne číslo:
  Adresa elektronickej pošty:
  Vedúci organizačnej zložky:
    Meno a priezvisko:
      Dátum začiatku vykonávania funkcie:
Dátum vzniku oprávnenia:28.12.2017
Dátum zániku oprávnenia:23.01.2020
Prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno