Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Registračné číslo:230964
Domovské reg. č.:133160PA, 133161PM
Dátum doručenia oznámenia:08.08.2017
Typ osoby:právnická osoba
Obchodné meno:Klikpojisteni.cz
Adresa sídla
Ulica:Sokolovská 371/1
Mesto:Praha
PSČ:186 00
Štát:Česko
Vedúci organizačnej zložky
Meno a priezvisko: 
Podregister poistenia alebo zaistenia
Zapísaný ako:finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu
Orgán dohľadu:Česká národní banka
Adresa sídla orgánu dohľadu:Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Czech Republic
Dátum zápisu do registra:08.08.2017