Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

generovať výpis:

Identifikačné údaje
Registračné číslo:220808
Domovské reg. č.:28480406
Dátum doručenia oznámenia:05.10.2016
Typ osoby:právnická osoba
Obchodné meno:ePojisteni.cz s.r.o.
Adresa sídla
Ulica:Bořivojova 878/35, Žižkov
Mesto:Praha 3
PSČ:130 00
Štát:Česko
Vedúci organizačnej zložky
Meno a priezvisko:
Podregister poistenia alebo zaistenia
Zapísaný ako:finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu
Orgán dohľadu:Česká národní banka
Adresa sídla orgánu dohľadu:Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Czech Republic
Dátum zápisu do registra:05.10.2016