Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

generovať výpis:

Identifikačné údaje
Registračné číslo:148268
Číslo rozhodnutia:ODT-11828/2011 (04.11.2015)
Typ osoby:právnická osoba
IČO:45702144
Obchodné meno:Evento, s. r. o.
Adresa sídla
Ulica:Goralska 40
Mesto:Bratislava
PSČ:85101
Štát:Slovensko
Telefónne číslo:+421 948323424
Adresa elektronickej pošty:myjavec@evento.sk
Zmluvy s finančnou inštitúciou
Zoznam:AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 36868396)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 03.04.2012
AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47241128)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 15.12.2012
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (IČO: 00151700)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 10.11.2011
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 50013602)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 21.03.2016
ČSOB Poisťovňa, a.s. (IČO: 31325416)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 03.08.2011
EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47233818)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 16.11.2011
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: Generali poisťovňa, a. s., IČO: 35709332) (IČO: 54228573)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 26.04.2016
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: Generali poisťovňa, a. s., IČO: 35709332) (IČO: 54228573)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 02.10.2014
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: Generali poisťovňa, a. s., IČO: 35709332) (IČO: 54228573)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 08.11.2011
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: Generali poisťovňa, a. s., IČO: 35709332) (IČO: 54228573)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 30.11.2015
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47236060)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 20.02.2013
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 36857475)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 08.11.2011
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 31595545)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 25.08.2020
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 31595545)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 08.11.2011
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 00585441)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.03.2015
MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47257091)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.04.2015
MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47257105)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 12.01.2016
MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47257105)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 22.09.2015
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) (IČO: 46773169)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 04.02.2013
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47243597)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 06.02.2013
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 36855472)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 10.11.2011
Starr Underwriting Agents Limited Slovakia, organizačná zložka (IČO: 50854364)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 04.07.2017
Union poisťovňa, a. s. (IČO: 31322051)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 16.12.2014
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 36857521) (IČO: 53812948)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 21.11.2014
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: UNIQA poisťovňa, a.s., IČO: 00653501) (IČO: 53812948)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 08.11.2011
Wüstenrot poisťovňa, a.s. (IČO: 31383408)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 14.12.2012
história
Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 36869511)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 03.03.2014
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 26.06.2016

Europäische Reiseversicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 36681512)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 15.02.2011
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 02.02.2016

MetLife Amslico poisťovňa, a.s (IČO: 31402071)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 15.12.2014
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 13.05.2015

Chartis Europe S.A. (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu) (IČO: 36747912)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 15.11.2011
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 10.01.2013
Podregister poistenia alebo zaistenia
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:08.11.2011
Iné členské štáty:Bulharsko
  dátum vzniku oprávnenia: 13.02.2013
Poľsko
  dátum vzniku oprávnenia: 13.02.2013
Rumunsko
  dátum vzniku oprávnenia: 13.02.2013
Rakúsko
  dátum vzniku oprávnenia: 13.02.2013
Slovinsko
  dátum vzniku oprávnenia: 13.02.2013
Maďarsko
  dátum vzniku oprávnenia: 13.02.2013
Česko
  dátum vzniku oprávnenia: 01.12.2011
Odborný garant:Martin, Ing. Myjavec
  Adresa trvalého pobytu: Slatinská 5019/6, 821 07 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.07.2015
história
Igor Horvát
  Adresa trvalého pobytu: Stračia 1/606, 949 01 Nitra
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 08.11.2011
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 30.06.2015
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Martin, Ing. Myjavec
  Adresa trvalého pobytu: Slatinská 5019/6, 821 07 Bratislava
Jaroslav Žilla
  Adresa trvalého pobytu: Majakovského 4485/2, 036 01 Martin
Marián Folba
  Adresa trvalého pobytu: Mikulášska 6651/1, 811 01 Bratislava
Poistenie zodpovednosti:Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO:54228573)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 12.06.2020

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (IČO:00151700)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 09.09.2012
Podregister doplnkového dôchodkového sporenia
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:08.11.2011
Dátum zániku oprávnenia:03.07.2015
Odborný garant: história
Igor Horvát
  Adresa trvalého pobytu: Stračia 1/606, 949 01 Nitra
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 08.11.2011
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 30.06.2015

Martin, Ing. Myjavec
  Adresa trvalého pobytu: Slatinská 5019/6, 821 07 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.07.2015
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 03.07.2015
Poistenie zodpovednosti: história
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (IČO:00151700)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 09.09.2012
  Dátum ukončenia platnosti/účinnosti poistnej zmluvy: 03.07.2015