Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

generovať výpis:

Identifikačné údaje
Registračné číslo:132460
Číslo rozhodnutia:ODT-14306-1/2010
Typ osoby:právnická osoba
IČO:36574881
Obchodné meno:M3S, s.r.o.
Adresa sídla
Ulica:Bernolákova 5
Mesto:Košice
PSČ:04 011
Štát:Slovensko
Telefónne číslo:0904641333
Adresa elektronickej pošty:marek.biros@mail.t-com.sk
Zmluvy s finančnou inštitúciou
Zoznam:ČSOB Leasing, a.s. (IČO: 35704713)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.05.2012
Tatra-Leasing, s.r.o. (IČO: 31326552)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 13.06.2022
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. (IČO: 35730978)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.03.2013
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. (predtým: VÚB Leasing, a.s., IČO: 31318045) (IČO: 31320155)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 27.02.2015
história
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. (IČO: 36745804)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.01.2012
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.12.2021

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. (IČO: 36745804)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 03.01.2011
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.12.2021

Credium Slovakia, a.s. (IČO: 35845490)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.01.2013
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.06.2013

Credium Slovakia, a.s. (IČO: 35845490)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.01.2013
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.06.2013

Credium Slovakia, a.s. (IČO: 35845490)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.01.2013
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 15.06.2013

VB LEASING SK, spol. s r.o. (IČO: 31378528)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.01.2011
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.12.2012

VB LEASING SK, spol. s r.o. (IČO: 31378528)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.01.2011
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.12.2011

Leasing SLSP, a.s. (IČO: 35865491)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.01.2009
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 30.10.2009
Podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:20.12.2010
Odborný garant:Marek Biroš
  Adresa trvalého pobytu: Bernolákova 5, 04011 Košice
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 20.12.2010
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Marek Biroš
  Adresa trvalého pobytu: Bernolákova 5, 04011 Košice
Poistenie zodpovednosti:Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: Generali poisťovňa, a. s., IČO: 35709332) (IČO:54228573)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 25.06.2020