Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Registračné číslo:127418
Číslo rozhodnutia:ODT-11948-1/2010
Typ osoby:právnická osoba
IČO:36705624
Obchodné meno:Smart Brokers s.r.o.
Adresa sídla
Mesto:Bratislava
Štát:Slovensko
Organizačná zložka (pobočka)
Ulica:Pribinova 30
Mesto:Bratislava
PSČ:81109
Podregister starobného dôchodkového sporenia
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:119713 (Finportal, a. s.)
Zapísaný od:29.11.2017
Podregister prijímania vkladov
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:119713 (Finportal, a. s.)
Zapísaný od:22.11.2017
Podregister poskytovania úverov
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:119713 (Finportal, a. s.)
Zapísaný od:22.11.2017
Podregister poistenia alebo zaistenia
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:119713 (Finportal, a. s.)
Zapísaný od:16.10.2017
Podregister kapitálového trhu
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:119713 (Finportal, a. s.)
Zapísaný od:16.10.2017
Podregister doplnkového dôchodkového sporenia
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:119713 (Finportal, a. s.)
Zapísaný od:16.10.2017
Podregister prijímania vkladov
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Zapísaný od:20.10.2010
Zápis zrušený:08.11.2017
Poznámka:Tento záznam má len informatívny charakter.
Podregister poskytovania úverov
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Zapísaný od:20.10.2010
Zápis zrušený:08.11.2017
Poznámka:Tento záznam má len informatívny charakter.
Podregister starobného dôchodkového sporenia
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:119713 (Finportal, a. s. )
Zapísaný od:16.10.2017
Zápis zrušený:22.11.2017
Poznámka:Tento záznam má len informatívny charakter.