Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

generovať výpis:

Identifikačné údaje
Registračné číslo:127418
Číslo rozhodnutia:ODT-11948-1/2010
Typ osoby:právnická osoba
IČO:36705624
Obchodné meno:AGENT.SK, s. r. o.
Adresa sídla
Ulica:Pribinova 30
Mesto:Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ:81109
Štát:Slovensko
Podregister starobného dôchodkového sporenia
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:119713 (Finportal, a. s.)
Dátum vzniku oprávnenia:29.11.2017
Odborný garant: história
Katarína Ing. Kocianová
  Adresa trvalého pobytu: Pribinova 16, 811 09 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.10.2008
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 09.01.2019
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Katarína Posoldová Ing., RSc.
  Adresa trvalého pobytu: Pribinova 30, 811 09 Bratislava
Prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno
Podregister prijímania vkladov
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:119713 (Finportal, a. s.)
Dátum vzniku oprávnenia:22.11.2017
Odborný garant: história
Katarína Ing. Kocianová
  Adresa trvalého pobytu: Pribinova 16, 811 09 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.10.2008
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 09.01.2019
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Katarína Posoldová Ing., RSc.
  Adresa trvalého pobytu: Pribinova 30, 811 09 Bratislava
Prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno
Podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:119713 (Finportal, a. s.)
Dátum vzniku oprávnenia:22.11.2017
Odborný garant: história
Katarína Ing. Kocianová
  Adresa trvalého pobytu: Pribinova 16, 811 09 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.10.2008
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 09.01.2019
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Katarína Posoldová Ing., RSc.
  Adresa trvalého pobytu: Pribinova 30, 811 09 Bratislava
Prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno
Podregister poistenia alebo zaistenia
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:119713 (Finportal, a. s.)
Dátum vzniku oprávnenia:16.10.2017
Odborný garant: história
Katarína Ing. Kocianová
  Adresa trvalého pobytu: Pribinova 16, 811 09 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.10.2008
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 09.01.2019
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Katarína Posoldová Ing., RSc.
  Adresa trvalého pobytu: Pribinova 30, 811 09 Bratislava
Prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno
Podregister kapitálového trhu
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:119713 (Finportal, a. s.)
Dátum vzniku oprávnenia:16.10.2017
Odborný garant: história
Katarína Ing. Kocianová
  Adresa trvalého pobytu: Pribinova 16, 811 09 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.10.2008
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 09.01.2019
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Katarína Posoldová Ing., RSc.
  Adresa trvalého pobytu: Pribinova 30, 811 09 Bratislava
Prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno
Podregister doplnkového dôchodkového sporenia
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:119713 (Finportal, a. s.)
Dátum vzniku oprávnenia:16.10.2017
Odborný garant: história
Katarína Ing. Kocianová
  Adresa trvalého pobytu: Pribinova 16, 811 09 Bratislava
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.10.2008
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 09.01.2019
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Katarína Posoldová Ing., RSc.
  Adresa trvalého pobytu: Pribinova 30, 811 09 Bratislava
Prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno
Podregister prijímania vkladov
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:20.10.2010
Dátum zániku oprávnenia:08.11.2017
Poznámka:Tento záznam má len informatívny charakter.
Podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:20.10.2010
Dátum zániku oprávnenia:08.11.2017
Poznámka:Tento záznam má len informatívny charakter.
Podregister starobného dôchodkového sporenia
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:119713 (Finportal, a. s. )
Dátum vzniku oprávnenia:16.10.2017
Dátum zániku oprávnenia:22.11.2017
Poznámka:Tento záznam má len informatívny charakter.