Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

generovať výpis:

Identifikačné údaje
Registračné číslo:109406
Pôvodné reg.č.:PAG109406, 000055-P
Čísla rozhodnutí:OPK-16827/2009 (03.12.2009), ODT-5376/2016-1 (23.05.2016)
Typ osoby:právnická osoba
IČO:35886633
Obchodné meno:ANDERSON a.s.
história
ANDERSON I.C. a.s.
Adresa sídla
Ulica:Za kasárňou 1
Mesto:Bratislava
PSČ:83103
Štát:Slovensko
Telefónne číslo:+421 244462360
Adresa elektronickej pošty:anderson@anderson.sk
Zmluvy s finančnou inštitúciou
Zoznam:Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (IČO: 00151700)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 23.11.2004
Allianz pojišťovna, a.s. (IČO: 47115971)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 08.02.2013
Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 35943637)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 02.07.2007
AXA ASSISTANCE CZ,  s.r.o. (IČO: 25695215)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 25.06.2018
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (IČO: 63998530)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 03.06.2013
Česká pojišťovna a.s. (IČO: 45272956)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.07.2013
Chartis Europe S.A. (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu) (IČO: 36747912)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 07.12.2009
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 50013602)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.05.2016
Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 36833991)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 19.02.2014
ČSOB Poisťovňa, a.s. (IČO: 31325416)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.11.2004
ERV Evropská pojišťovna, a. s. (LEI: 315700A0UB9Q7DOQIZ00)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.07.2024
EULER HERMES SA, organizační složka (IČO: 24181161)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 31.07.2018
Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47233818)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 12.12.2011
Fortegra Europe Insurance Company Limited (LEI: 213800MSUL116VLGKZ71)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 26.10.2022
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 54228573)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 19.12.2021
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: Generali poisťovňa, a. s., IČO: 35709332) (IČO: 54228573)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 31.08.2004
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: Generali poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, IČO: 35709332) (IČO: 54228573)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 10.09.2007
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: Generali poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel, IČO: 35709332) (IČO: 54228573)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.10.2014
Generali Versicherung AG (LEI: 5299004SL2CE7OOL8A43)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 10.01.2020
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47236060)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.08.2012
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 36857475)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 22.12.2010
HDI Versicherung AG, organizační složka (IČO: 27636062)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 27.05.2024
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 31595545)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.05.2005
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 00585441)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 31.12.2006
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (IČO: 47116617)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.05.2013
Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe), Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) (IČO: 36862797)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 22.06.2009
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) (IČO: 46773169)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 07.06.2013
Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 36857220)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.02.2011
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 50659669)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 14.08.2017
PREMIUM Pojišťovna, pobočka Česká republika (IČO: 19686030)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.10.2023
Slavia pojišťovna a.s. (IČO: 60197501)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.04.2020
Tatra banka, a.s. (IČO: 686930)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 03.03.2016
Triglav pojišťovna, a.s. (IČO: 25073958)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 26.04.2011
Union poisťovňa, a. s. (IČO: 31322051)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.10.2004
UNIQA pojišťovna, a.s. (IČO: 49240480)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 03.04.2017
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 53812948)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.09.2021
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 36857521) (IČO: 53812948)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.04.2011
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 35968079) (IČO: 53812948)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 31.03.2011
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: UNIQA poisťovňa, a.s., IČO: 00653501) (IČO: 53812948)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.11.2010
Wüstenrot poisťovňa, a.s. (IČO: 31383408)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 30.04.2010
história
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. (IČO: 31320155)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 10.12.2015
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 14.12.2021

ERGO Poisťovňa, a. s. (IČO: 35779012)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 25.01.2016
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 01.04.2018

ERGO Poisťovňa, a. s. (IČO: 35779012)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 25.01.2016
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 01.04.2018

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47257105)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.01.2016
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 01.01.2018

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47257105)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.01.2016
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 01.01.2018

MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47257091)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.01.2016
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 01.01.2018

MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47257091)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.01.2016
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 01.01.2018

QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 36855472)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 01.01.2008
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.12.2017

Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 151653)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 29.04.2016
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 09.06.2017

Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 151653)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 29.04.2016
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 09.06.2017

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47243597)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 11.04.2014
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.08.2015

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu (IČO: 47243597)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 11.04.2014
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 31.08.2015

Groupama poisťovňa, a. s. (IČO: 35862131)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 29.11.2005
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 21.10.2014

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., pobočka poisťovne z iného členského štátu Bratislava (IČO: 36705055)
  dátum začiatku platnosti zmluvy: 16.04.2007
  dátum ukončenia platnosti zmluvy: 04.02.2012
Podregister prijímania vkladov
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:24.05.2016
Odborný garant:Eva Jurkovičová
  Adresa trvalého pobytu: Kataríny Franklovej 5871/20, 902 01 Pezinok
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.10.2012
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Alfréd Paulovič
  Adresa trvalého pobytu: Súmračná 3, 821 03 Bratislava
Eva Jurkovičová
  Adresa trvalého pobytu: Kataríny Franklovej 5871/20, 902 01 Pezinok
Poistenie zodpovednosti:Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: Generali poisťovňa, a. s., IČO: 35709332) (IČO:54228573)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 12.06.2020

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (IČO:00151700)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 23.02.2018
Podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:19.04.2013
Odborný garant:Eva Jurkovičová
  Adresa trvalého pobytu: Kataríny Franklovej 5871/20, 902 01 Pezinok
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.10.2012
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Alfréd Paulovič
  Adresa trvalého pobytu: 690223/6110
Eva Jurkovičová
  Adresa trvalého pobytu: Kataríny Franklovej 5871/20, 902 01 Pezinok
Poistenie zodpovednosti:Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: Generali poisťovňa, a. s., IČO: 35709332) (IČO:54228573)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 12.06.2020

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (IČO:00151700)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 23.02.2018

história
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (IČO:00151700)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 24.11.2013
  Dátum ukončenia platnosti/účinnosti poistnej zmluvy: 23.02.2018
Podregister poistenia alebo zaistenia
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:05.12.2009
Iné členské štáty:Česko
  dátum vzniku oprávnenia: 25.10.2012
Poľsko
  dátum vzniku oprávnenia: 25.10.2012
Maďarsko
  dátum vzniku oprávnenia: 25.10.2012
Nemecko
  dátum vzniku oprávnenia: 25.10.2012
Rakúsko
  dátum vzniku oprávnenia: 25.10.2012
Česko
  dátum vzniku oprávnenia: 25.10.2012
Odborný garant:Eva Jurkovičová
  Adresa trvalého pobytu: Kataríny Franklovej 5871/20, 902 01 Pezinok
  Dátum začiatku vykonávania funkcie: 01.10.2012
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Alfréd Paulovič
  Adresa trvalého pobytu: Súmračná 3, 821 03 Bratislava
Eva Jurkovičová
  Adresa trvalého pobytu: Kataríny Franklovej 5871/20, 902 01 Pezinok
Poistenie zodpovednosti:Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (predtým: Generali poisťovňa, a. s., IČO: 35709332) (IČO:54228573)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 12.06.2020

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (IČO:00151700)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 23.02.2018

história
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (IČO:00151700)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 24.11.2012
  Dátum ukončenia platnosti/účinnosti poistnej zmluvy: 23.11.2013


Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (IČO:00151700)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 24.11.2013
  Dátum ukončenia platnosti/účinnosti poistnej zmluvy: 23.02.2018
Podregister doplnkového dôchodkového sporenia
Zapísaný ako:viazaný finančný agent
Navrhovateľ:
IČO: 35977540
Obchodné meno: UNIQA d.d.s., a.s.
Adresa sídla: Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava, Slovensko
  Telefónne číslo: +421 2 2929 2929
  Adresa elektronickej pošty: monika.simkovicova@uniqa.cz
Dátum vzniku oprávnenia:30.10.2009
Dátum zániku oprávnenia:04.01.2011
Odborný garant: história
Eva Jurkovičová
  Adresa trvalého pobytu:  
  Dátum začiatku vykonávania funkcie:
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 04.01.2011
Poistenie zodpovednosti: história
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (IČO:00151700)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 24.11.2013
  Dátum ukončenia platnosti/účinnosti poistnej zmluvy: 04.01.2011


Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (IČO:00151700)
  Dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy:
  Dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy: 24.11.2012
  Dátum ukončenia platnosti/účinnosti poistnej zmluvy: 23.11.2013
Podregister kapitálového trhu
Zapísaný ako:samostatný finančný agent
Dátum vzniku oprávnenia:24.05.2016
Dátum zániku oprávnenia:11.04.2018
Odborný garant: história
Eva Jurkovičová
  Adresa trvalého pobytu:  
  Dátum začiatku vykonávania funkcie:
  Dátum ukončenia vykonávania funkcie: 11.04.2018