Formulár podania finančného spotrebiteľa, iného klienta alebo spotrebiteľského združenia

Identifikácia odosielateľa podania
Identifikácia osoby, ktorej sa podanie týka
rovnaká ako odosielateľ
iná (upresnite)
Údaje o subjekte, proti ktorému podanie smeruje
Údaje označené * sú povinné..
Prílohy:
 
Akceptované sú len súbory vo formáte PDF, RTF, DOC, XLS, JPG a ZIP.
Celková veľkosť príloh môže byť dohromady maximálne 5 MB.
Ak Národná banka Slovenska nie je vecne príslušná na vybavenie podania, súhlasím, aby bolo moje podanie vrátane príloh
postúpené na vybavenie vecne príslušnej inštitúcii.