Vyhľadávanie v registri

Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou. Vyhľadávať je rovnako možné podľa čísla rozhodnutia o udelení povolenia, identifikačného čísla organizácie alebo registračného čísla.

Identifikačné údaje
Registračné číslo:236218
Typ osoby:právnická osoba
IČO:47947632
Obchodné meno:Erapo s. r. o.
Adresa sídla
Ulica:Štúrova 19/3
Mesto:Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ:81102
Štát:Slovensko
Podregister poistenia alebo zaistenia
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:79313 (Umbrella Group, s. r. o.)
Dátum vzniku oprávnenia:23.01.2018
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Lukáš Kopanický
  adresa trvalého pobytu: Alžbetin dvor 713, Miloslavov 90042
prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno
Podregister kapitálového trhu
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:79313 (Umbrella Group, s. r. o.)
Dátum vzniku oprávnenia:23.01.2018
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Lukáš Kopanický
  adresa trvalého pobytu: Alžbetin dvor 713, Miloslavov 90042
prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno
Podregister poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
Zapísaný ako:podriadený finančný agent
Reg.č. navrhovateľa:79313 (Umbrella Group, s. r. o.)
Dátum vzniku oprávnenia:23.01.2018
Člen/členovia štatutárneho orgánu zodpovední
za vykonávanie finančného sprostredkovania:
Lukáš Kopanický
  adresa trvalého pobytu: Alžbetin dvor 713, Miloslavov 90042
prevzatie zodpovednosti navrhovateľom:áno